Polityka Prywatności

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Desir Paris Sp. Z o.o. z siedzibą w Sopocie.

  

I. Definicje

1.     Administrator - oznacza Desir Paris Sp. z o.o. z siedzibą w Sopot (71-736), ul. Łokietka 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000438449, NIP: 585-146-52-10, Regon: 221775520, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.     Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.     Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.     Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.     Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) http://desirparis.com

6.     Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.     Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.     Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.     Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.     Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a.     Konfiguracji serwisu

§  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

§  ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

§  iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

§  iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

§  v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b.     Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

§  i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

§  ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

§  iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c.      Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

§  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

§  ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d.     Zapamiętania lokalizacji użytkownika

§  i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e.     Analiz i badań oraz audytu oglądalności

§  i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f.      Świadczenia usług reklamowych

§  i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g.     Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2.     Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a.     Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

§  i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

§  ii) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§  iii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

b.      

c.      Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

§  i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

§  ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§  iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

§  iV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

d.     Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

§  i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

§  ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§  iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

§  v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

§  vii) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

e.     Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

§  i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

§  ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

f.      Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

§  i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

7.     Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.     Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

9.     Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

Ochrona prywatności

Dane osobowe będą przetwarzane przez właściciela sklepu Desirparis.com, Desir Paris  sp z o. o., z siedzibą w Sopocie przy ul. Łokietka 58, 81-736.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu prawidłowej rejestracji do sklepu desirparis.com i realizacji zamówienia, dostarczania produktów pod wskazany adres, kontaktu z Państwem w przypadku zastrzeżeń lub odpowiedzi na zapytania, a także w celu informowania Klientów o nowych produktach, usługach, ofertach i wydarzeniach.

Proponujemy także subskrypcję umożliwiającą automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, wysyłanie próbek, ulotek, kuponów oferowanych przez sklep Desirparis.com

Aby dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, zostaniesz przekierowany na specjalnie szyfrowaną stronę (protokołem SSL), na której dokonasz bezpiecznej płatności.

Przechowujemy Twoje dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. Informacje poufne dotyczące kart kredytowych nie zostaną zapamiętane przez Sklep.

 

Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom na zasadach określonych regulaminem Sklepu w celu realizacji zamówień i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

Dane będą chronione zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych., każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, uaktualniania i usuwania, na stronie desirparis.com

IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez w celach technicznych.
Ponadto, adresy IP mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Cookies

Serwis desirparis.com wykorzystuje technologię cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go przy każdym powtórnym połączeniem się ze sklepem desirparis.com z tego komputera. Cookies służą także do zbierania danych statystycznych wyłącznie na potrzeby firmy. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich.

Możliwe jest wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej, należy jednak pamiętać, iż uniemożliwi to złożenie zamówienia.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów